سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر حسین رهبر – دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران

چکیده:

ازسال ۱۸۵۹ که چارلز داروین نظریه مشهور تکامل خودرا ارایه داد شاهد تاثیر بسزای این تئوری درشاخه های مختلف علوم هستیم این مقاله مروری دارد برکاربردهای متنوع رویکرد تکاملی درشاخه هایی از علوم انسانی و اجتماعی از جمله اقتصاد مدیریت سیاستگذاری علم و فناوری آینده پژوهی و … سعی دارد از این رهگذر درکی پیرامون گستردگی سریز رویکرد تکاملی اززیست شناسی به سایر علوم بیابد این پژوهش از دید هدف ازنوع نظری و ازدید گردآوری داده ها از نوع تحلیلی اکتشافی است درنهایت دریک جمع بندی از منابع مورد استفاده دراینت حقیق میتوان ابزار داشت که تئوری تکاملی توانسته است به سرعت حوزه عمل خود را از زیست شناسی و جمعیت شناسی فراتر برده و حتی به ریاضیات و علوم انسانی مانند اقتصاد مدیریت و… گسترش دهد و این اقبال عمومی تصادفی نیست و دانشمندان به کمک این رویکرد توانسته اند توصیف بهتری ازآنچه اطرافشان میگذرد بیابنداصولا اگر بخواهیم با یک نگاه کلان توحیدی به این موضوع بنگریم از انجا که احتمالا خداوند خلاق بسیاری ازساختارهای پیچیده موجود را برمبنای منطق تکاملی خلق نموده و می کند و ذهن انسان نیز بهعنوان موجودی مختار و اینده ساز درمعرض یک فرایند تکامل نسلی قرار دارد