سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رحمان احمدی – دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس ارشد فرآ
احمد خدادادی دربان – دانشیار مهندسی محیط زیست، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، گروه فرآو
محمود عبدالهی – استاد گروه فرآوری مواد معدنی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله، حذف کاتیون های مس دو ظرفیتی از یک پساب سنتزی با غلظت کم ) ۱۰mg/l با روش فلوتاسیون یونی مرسوم و روش مولتی حباب یا تلفیق حبابی مورد مطالعه قرار گرفته است. از سدیم دودسیل سولفات به عنوانکلکتور و از اتانول به عنوان کف ساز استفاده گردید. جهت بررسی اثر پدیده تلفیق حبابی )تلفیق حباب های سایز نانو- میکرو با حباب های سایز نرمال در فلوتاسیون( در این مقاله، یک سیستم تولید کننده نانو- میکروحباب، طراحی وساخته شد. میزان حذف سولفور و بازیابی آب در بهترین شرایط با روش فلوتاسیون مرسوم )غلظت کلکتورSDS معادلpH=4،ppm916 اتانول معادل ۵٫۰ درصد)v/v%( به ترتیب معادل ۸۵/۶% و۱۵/۵درصد بدست آمد. با روش تلفیق حبابی یا مولتی حباب در یک سلول فلوتاسیون مکانیکی و درpH پایین، میزان حذف یون فلزی در حدود ۱۹ درصد و بازیابی آب معادل ۹۹ درصد حاصل شد. علاوه بر این با استفاده از پدیده تلفیق حبابی، زمان فلوتاسیون به مقدار قابل ملاحظه ای ) ۹۷٫۰ %( کاهش یافت