سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زاهد آذری – زنجان، دانشگاه زنجان، گروه باغبانی
محمداسماعیل امیری –
سیدنجم الدین مرتضوی –
محمدامین الماسی –

چکیده:

عملکرد انگور (. Vitis vinifera L ) در کشور ما به وی ژه در استان زنجان پایین می باشد. چنین به نظر می رسد که از مهمترین عوامل پایین بودن عملکرد، عدم توجه کافی به تغذیه متعادل در باغات انگور می باشد. به منظور بررسی اثرات پتاسیم و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی انگور بیدانه قرمز، تحقیق حاضر طی سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در شهرستان خرمدره با ۱۲ تیمار و ۳تکرار با آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی انجام شد. تیمارها شامل: تیمار شاهد (بدون مصرف کود) و تیمارهای کودی به صورت محلول پاشی و کاربرد در خاک و محلول پاشی به علاوه کاربرد در خاک اجرا گردید. مصرف ازت و پتاسیم به ترتیب به میزان ۳۰۰ گرم سولفات پتاسیم و ۳۰۰ گرم اوره برای هر بوته بجز شاهد در سه مرحلهی، میوه بستن، دو هفته بعد از میوه بستن و تغیر رنگ حبه ها انجام شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تیمار N+ k به صورت محلول پاشی بهترین تیمار می باشد و باعث افزایش عملکرد به میزان ۵۰ درصد می گردد. همچنین باعث بالا رفتن وزن حبه، تعداد حبه و حجم حبه می شود ولی از نظر کیفیت ( Tss, PH,TA,Tss/TA ) تیمار K بصورت محلول پاشی نتیجه بهتری داده است.