سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

گل بهار گودرزی – کارشناس ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

گیاه قرنفل (Dianthus barbatus L.) به عنوان یکی از گیاهان زینتی که در حاشیه باغ ها، پارک ها و میادین شهرها کاشته می شود، از زیبایی خاصی برخوردار است. از آنجایی که نمک پتاسیم دی هیدروژن فسفات جزء عناصر پرمصرف برای رشد گیاه محسوب می شود، می توان با تغییر مقدار این ماده گیاهانی با ظاهر مناسب تر و از نظر ماندگاری با دوام بیشتر تول ید کرد .در پژوهش حاضر که در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه آزاد واحد بروجرد انجام گرفت، تأثیر غلظت های KH2PO4 و (۰/۶۲ و ۱/۲۵ و ۱/۸۸ و ۲/۵mmoll-1 ) و محیط های فاقد آن بر جداکشت های قرنفل در محیط کشت پایه MS مورد بررسی قرار گرفت . آزمایشات براساس ۵ تکرار در هر تیمار انجام ذ پیرفت و محاسبات آماری در مورد آنزیم کاتالاز و پراکسیداز درسطح ۰/۰۱ (۰/۰۱>p) معنی دار شد.