مقاله اثر پارامتر محیطی دما روی ΔECN42 روغن زیتون ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله علوم و صنایع غذایی از صفحه ۴۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: اثر پارامتر محیطی دما روی ΔECN42 روغن زیتون ایرانی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ΔECN42
مقاله دما
مقاله اسیدهای چرب
مقاله روغن زیتون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگربنادکوکی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: پیروای ونک زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حدادخداپرست محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: صفافر حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق DECN42 روغن زیتون شیراز مربوط به سال زراعی ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت و با نتایج پیراوی (۲۰۰۹) مقایسه شد. نمونه برداری صورت گرفته شامل دو گروه روغن زیتون طبیعی و روغن زیتون تصفیه شده بود. آنالیز اسیدهای چرب با دستگاه GC انجام شد و با استفاده از نتایج اسیدهای چرب ۵ ECN42 تئوری توسط نرم افزار ارائه شده توسط شورای بین المللی روغن زیتون محاسبه گردید و ECN42 واقعی با دستگاه HPLC تعیین شد. نتایج نشان داد که مقدار اسید لینولئیک در اثر برخی شرایط محیطی، مانند دما، افزایش یافت و به دنبال آن میزان DECN42 هم زیاد شد. آنالیز آماری نشان داد که بین دو پارامتر DECN42 و اسید لینولئیک (C18:2) همبستگی مثبت در سطح ۰٫۰۵ وجود دارد و آزمون آماری در مورد ECN42 تئوری و واقعی نشان داد که بین این دو پارامتر همبستگی مثبت در سطح ۰٫۰۱ وجود دارد.