سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعباس طباطبایی – دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده ی مهندسی
مصطفی رزقی شیرسوار –

چکیده:

عدم منظرآرایی صحیح در مسیرهای ارتباطی احتمال بروز سوانح رانندگی را در حد بالایی افزایش خواهد داد که این امر باعث بروز هزینه های کلان در بخش های مختلف خواهد گردید. این در حالی است که مطابق مطالعات انجام گرفته، کاربرد معماری صحیح در بحث منظرآرایی راه ها به کاهش استرس های ناشی از سفر کمک شایانی خواهد نمود. با توجه به خصوصیات آزادراه ها، بزرگراه ها و ویژگی های منظرآرایی، مطابق تحقیقات انجام گرفته، بخش هایی که در آن ها طراحی صحیحی در خصوص منظرآرایی ارائه شده است، نسبت به آزادراه های موازی از ایمنی بیشتری برخوردار بوده اند. خصوصا در بزرگراه های شهری، کاهش قابل ملاحظه ای در نرخ تصادفات فوتی و همچنین هزینه ی تصادفات در مقایسه با آزادراه های شهری دیده شده است. در این تحقیق به تعریف و بررسی ارتباط منظرآرایی و پارامترهای آن با ایمنی و عکس العمل عابرین پیاده پرداخته شده است. همچنین مطالعه ای در خصوص نقش منظرآرایی بر افزایش تعداد عابرین پیاده و نتایج آن ارائه گردیده است.