سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فخرالدین صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه علوم و صنایع غذایی،دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد علی رضوی – دانشیار،گروه علوم و صنایع غذایی،دانشگاه فردوسی مشهد
محمد الهی – استادیار،گروه علوم و صنایع غذایی،دانشگاه فردوسی مشهد
مصطفی شهیدی نوقابی – ۷

چکیده:

دراین پژوهش تاثیرمتغیرهای عملیاتی فرایند نانوفیلتراسیون برروی کارایی فرایند تصفیه فاضلاب حاصل از احیا ء رزین تبادل یونی ستونهای رنگبری صنعت قند مورد مطالعه قرارگرفته است برای این منظور درطی فرایند نانوفیلتراسیون اثرات اختلاف فشار درعرض غشا دمای فرایند و غلظت خوراک برشارتراوه و گرفتگی غشا بررسی شد برای انجام آزمایشات از یک سیستم پایلوت پلنت غشایی مجهز به مدول لوله ای محتوی غشا از جنس فیلم پلی آمید استفاده گردید نتایج نشان داده است که شار از همان دقایق اولیه فرایند ه بحالت پایا می رسد و شار درطول آزمایش ثابت باقی می ماند مقدار میانگین درصد گرفتگی درکل آزمایشات ۱۲درصد بود که با یکبارشستشو توسط آب مقطر برطرف می شد نتایج نشان داد با افزایش دما و فشارشارتراوه افزایش می یابد درصورتی که با افزایش غلظت خوراک به دلیل افزایش فشاراسمزی شارکاهش می یابد.