مقاله اثر پارامترهای عملیات حرارتی دوفازی سازی بر ریزساختار چدن نشکن آلومینیوم دار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مواد نوین از صفحه ۶۷ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: اثر پارامترهای عملیات حرارتی دوفازی سازی بر ریزساختار چدن نشکن آلومینیوم دار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چدن نشکن آلومینیوم دار
مقاله چدن نشکن دوفازی
مقاله فریتی – مارتنزیتی
مقاله ریزساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: بوترابی سیدمحمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، اثر زمان آستنیته کردن بر تغییرات ریزساختاری در حین عملیات حرارتی دوفازی سازی در چدن های نشکن آلومینیوم دار بررسی گردیده است. بدین منظور نمونه های چدن نشکن تهیه شده پس از انجام عملیات آنیل فریتی، به مدت ۱۰ دقیقه در کوره اتمسفر هوا در دمای ۶۰۰ oC پیشگرم و سریعا به محیط آلومینیوم با دو دمای ۹۲۰ oC و ۹۵۰ oC منتقل و از زمان ۱ دقیقه تا ۱۵ دقیقه آستنیته و سپس در روغن با دمای ۲۵ oC کوئنچ شدند. نتایج بررسی های میکروسکوپ نوری و الکترونی از نمونه های مزبور نشان داد که در زمان های آستنیته جزئی، فاز مارتنزیت بیش تر در مناطق بین سلولی و کمتر در اطراف گرافیت های کروی تشکیل شده است، که با افزایش زمان آستنیته جزئی مقدار فاز مارتنزیت تشکیل شده افزایش می یابد.هم چنین با افزایش دمای آستنیته جزئی در یک زمان آستنیته جزئی مشخص، مقدار مارتنزیت تشکیل شده بیش تر بوده و سرعت افزایش تشکیل فاز مارتنزیت در دمای ۹۵۰ oC بیش تر از دمای ۹۲۰ oC می باشد. در زمان ۴ دقیقه در دمای ۹۵۰ oC فاز مارتنزیت تشکیل شده حداکثر تا ۹۰٫۷% ساختار را تشکیل می دهد.