مقاله اثر یک دوره تمرین استقامتی بر بیان mir-155 و بیان ژن SOCS1 در تومور موش های ماده مبتلا به سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بیماریهای پستان ایران از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: اثر یک دوره تمرین استقامتی بر بیان mir-155 و بیان ژن SOCS1 در تومور موش های ماده مبتلا به سرطان پستان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان وابسته به گیرنده استروژن
مقاله تمرینات استقامتی
مقاله mir155 و SOCS1

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاعلی نژاد حمید
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده شعبان
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: امانی شلمزاری صادق
جناب آقای / سرکار خانم: مهدیان رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تمرینات ورزشی نقش مهمی در پیشگیری و کمک به درمان سرطان پستان ایفا می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات کمک درمانی تمرینات ورزشی بر بیان ریز ۱۵۵-RNA و ژن سرکوب گر پیام رسان سایتوکاینی-۱ (SOCS1) در تومور موش مبتلا به سرطان پستان وابسته به گیرنده استروژن بود.
روش بررسی: ۱۶ موش بالب سی ماده در ۲ گروه، تومور- ورزش (ET) و تومور-استراحت (RT) به طور تصادفی قرار گرفتند. پس از آشناسازی، یک میلیون سرطانی وابسته به استروژن (MC4-L2) به هر موش تزریق شد. سپس، گروه ET به مدت ۶ هفته (۵ روز در هفته) تمرینات استقامتی را انجام دادند. حجم تومور به صورت هفتگی با کولیس دیجیتال اندازه گیری شد. در پایان موش ها قربانی شدند، بافت تومور استخراج و فریز شد و در دمای ۷۰- درجه سلسیوس نگهداری شد. استخراج RNA و ساخت cDNA به ترتیب با استفاده از پروتکل ترایزول و مطابق دستورالعمل کیت ساخت cDNA انجام شد. در نهایت روش Real time-PCR انجام و نتایج جمع آوری شد.
یافته ها: اختلاف معناداری در بیان mir155 و بیان ژن SOCS1 در گروه های ET و RT مشاهده شد (P<0.05). این نتایج با میزان رشد تومور هم خوانی داشت.
نتیجه گیری: تمرینات ورزشی به ترتیب موجب کاهش و افزایش بیان mir155 و بیان ژن SOCS1 بافت تومور می شود. با توجه به افت بیان mir155 و افزایش بیان ژن SOCS1 در گروه ET، می توان ادعا کرد تمرین استقامتی از طریق افزایش بیان ژن های ضدتوموری و کاهش بیان آنکوژن ها نقش کمک درمانی در سرطان پستان دارد.