مقاله اثر ورمی کمپوست حاوی نانوذرات اکسید مس و اکسید روی بر برخی ویژگی های زراعی لوبیا چیتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۳۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: اثر ورمی کمپوست حاوی نانوذرات اکسید مس و اکسید روی بر برخی ویژگی های زراعی لوبیا چیتی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسید روی
مقاله اکسید مس
مقاله لوبیا چیتی
مقاله ورمی کمپوست
مقاله نانو ذرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: اله دادی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی گل تپه ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر ورمی کمپوست حاوی نانو ذرات اکسید مس و اکسید روی بر لوبیا چیتی، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل نانو ذرات در ۴ سطح (صفر، ۰٫۴۰، ۰٫۸۰ و ۱٫۲۰ گرم بر کیلوگرم وزن بستر)، ورمی کمپوست در ۳ سطح (۲٫۵، ۵ و ۷٫۵ درصد وزنی بستر) و نوع نانو ذرات در دو سطح (اکسید مس و اکسید روی) بودند. پس از آماده سازی بسترها، به هر یک تعدادی کرم بالغ گونه Eisenia fetida اضافه و پس از یک هفته نانو ذرات به صورت محلول به بسترها اضافه گردیدند. پس از سه ماه ورمی کمپوست آماده شده با توجه به وزن بسترهای کشت با خاک مخلوط و لوبیا چیتی به صورت هیرم کاری کشت گردید. نتایج نشان داد با افزایش میزان نانو ذرات اکسید مس و اکسید روی، طول غلاف، تعداد غلاف در بوته، عملکرد زیست توده، عملکرد دانه، شاخص برداشت و پروتئین دانه کاهش و غلظت مس و روی در دانه افزایش یافت. در سطوح یکسان نانوذرات (به جز سطح اول) طول غلاف، تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه، وزن صد دانه، طول ساقه و شاخص برداشت در نانو ذرات اکسید روی بیشتر از نانو ذرات اکسید مس بود. کمترین طول غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن غلاف، عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطح چهارم نانو ذرات اکسید مس حاصل گشت. همچنین جذب و تجمع نانو ذرات اکسید روی در دانه بیشتر از نانو ذرات مس بود.