سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمد مهدی حسینی امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی
مجید محمدی – استادیار،پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

براساس تحقیقات گذشته میانقاب ها اثر زیادی برسختی و مقاومت سازه دارد و نباید اثر آن را در تحلیل و طراحی سازه صرفنظر نمود البته هنوز راهکارمناسبی برای درنظرگیری این المان در سازه که مورد قبول محققین و مهندسین باشد و از سهولت لازم برای استفاده دردفاتر مهندسین باشد یافت نشده است درایران به دلایل معماری و برای تقسیم پلان ساختمان به فضاهای مورد نیاز به صورت گسترده از میانقاب سفالی استفاده می شود. پیش فرض مهندسین و طراحان سازه این است که میانقابها فاقد مقاومت کافی برای عملکرد میانقابی هستند و لذا از اثر آن ها در تحلیل و طراحی سازه صرفنظر می گردد و تنها وزن آن در نظر گرفته می شود.