مقاله اثر واکس کیتین سیل بر برخی از ویژگی های پس از برداشت نارنگی کینو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: اثر واکس کیتین سیل بر برخی از ویژگی های پس از برداشت نارنگی کینو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارنگی
مقاله واکس کیتین سیل
مقاله انبارداری
مقاله پس از برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: هنرور مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبی عبدالحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تاثیر غلظت های مختلف واکس کیتین سیل برون زاد بر عمر پس از برداشت میوه نارنگی کینو به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بررسی شد. محلول واکس کیتین سیل با غلظت های صفر، ۲٫۵، ۵، ۱۰ و ۱۵ برابر غلظت محلول تجاریرقیق شدند و محلول پاشی میوه ها با این غلظت ها انجام شد. میوه ها پس از خشک شدن به مدت ۲ ماه در سردخانه با دمای ۱۰ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. در زمان های صفر، ۱۵، ۳۰، ۴۵ و ۶۰ روز ازشروع مدت انبارداری صفات ویتامین ث، اسیدیته کل، مواد جامد محلول و درصد اتلاف آب مورد بررسی قرار گرفت. صفات بررسی شده تحت تاثیر غلظت های واکس کیتین سیل قرار گرفت و باعث افزایش ویتامین ث، TSS و TA و کاهش درصد اتلاف آب پوست در مدت زمان های مختلف اندازه گیری شد. واکس به دلیل ممانعت از اتلاف آب، حفظ شرایط اسیدی میوه و کمک به حفظ اسید کل عصاره میوه بر روی پایداری و دوام ویتامین ث در طول دوره انبارداری موثر بوده است.