مقاله اثر والپروئیک اسید و پرتودرمانی بر زیست پذیری رده سلولی MCF-7 سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۴۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: اثر والپروئیک اسید و پرتودرمانی بر زیست پذیری رده سلولی MCF-7 سرطان پستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله رده سلولی MCF-7
مقاله والپروئیک اسید
مقاله پرتودرمانی
مقاله زیست پذیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاگل زاده حاجی همت
جناب آقای / سرکار خانم: خوش بین خوشنظر علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قرائی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: جوان بیتا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی جهانبخش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: والپروئیک اسید یک مهار کننده هیستون داستیلاز است که در درمان صرع و انواع خاصی از افسردگی به کار می رود. اخیرا این ترکیب به عنوان یک عامل ضدسرطان مورد بررسی قرار گرفته که می تواند به تنهایی و یا در ترکیب با سایر درمان های رایج سرطان از جمله شیمی درمانی و پرتودرمانی به کار رود. این مطالعه به منظور تعیین اثر والپروئیک اسید و پرتودرمانی بر زیست پذیری رده سلولی MCF-7 سرطان پستان در محیط کشت سلولی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی سلول های MCF-7 با غلظت های مختلف والپروئیک اسید به تنهایی و در ترکیب با دوزهای مختلف پرتودرمانی تیمار و سپس انکوبه شدند. پس از بررسی سمیت سلولی با تست رنگ آمیزی نوترال رد، نزدیک ترین نتایج به LD50 انتخاب شدند. سپس سلول ها تحت اثر ۳ غلظت والپروئیک اسید (۲، ۸ و ۱۶ میلی مولار) و دوز۴ Gy  پرتودرمانی قرار گرفتند و زیست پذیری سلول ها با رنگ آمیزی trypan blue بررسی شد.
یافته ها: نزدیک ترین غلظت ها به LD50 از بین دوزهای ۱، ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲، ۶۴ و ۱۲۸ میلی مولار والپروئیک اسید در کاربرد ترکیبی با دوزهای مختلف پرتودرمانی ۰٫۵، ۲، ۴، ۶ و ۸ گری غلظت های ۲، ۸ و ۱۶ میلی مولار والپروئیک اسید و دوز۴ Gy پرتودرمانی بود. همچنین کاهش زیست پذیری سلول ها به غلظت والپروئیک اسید وابسته بود (P<0.05).
نتیجه گیری: والپروئیک اسید هم به تنهایی و هم در ترکیب با پرتودرمانی، باعث کاهش معنی داری در زیست پذیری سلول ها می شود. اگرچه در کاربرد ترکیبی اثر فزاینده بر کاهش زیست پذیری سلول ها دارد.