مقاله اثر هیدروپرایمینگ و پیری تسریع شده بر روی شاخص های جوانه زنی و آنزیم کاتالاز در بذر ارزن مرواریدی (Panucum Miliaceum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: اثر هیدروپرایمینگ و پیری تسریع شده بر روی شاخص های جوانه زنی و آنزیم کاتالاز در بذر ارزن مرواریدی (Panucum Miliaceum)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزن
مقاله پیری تسریع شده
مقاله شاخص های جوانه زنی
مقاله کاتالاز
مقاله هیدروپرایم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: بهاری عبدالعظیم
جناب آقای / سرکار خانم: آزادی محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر هیدروپرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی و تغییرات آنزیم کاتالاز بذر ارزن تحت شرایط پیری تسریع شده، آزمایشی به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملا تصادفی و با ۳ تکرار انجام شد. عامل اول شامل تیمار هیدروپرایم و بذر بدون پرایم و عامل دوم شامل ۴ سطح پیری (۰، ۲، ۴ و ۶ روز پیری در دمای ۴۱ درجه سانتی گراد) بود. نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمار بذر و پیری بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، درصد گیاهچه طبیعی، بنیه بذر، درصد گیاهچه غیر طبیعی و متوسط مدت زمان جوانه زنی معنی دار بود، ولی بر روی طول گیاهچه و فعالیت آنزیم کاتالاز معنی دار نبود. نتایج نشان داد که بالاترین شاخص های جوانه زنی اندازه گیری شده از تیمار هیدروپرایمینگ بذر در شرایط بدون پیری به دست آمدند. همچنین تیمار بذر سبب افزایش در میزان فعالیت کاتالاز در مقایسه با بذر بدون پرایم در شرایط پیری و عدم پیری شد.