مقاله اثر هیجان خشم و سبک های شناختی بر فرایند تصمیم گیری با واسطه گری تمایلات فراشناختی: ارائه مدلی یکپارچه در تصمیم گیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۶۷ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: اثر هیجان خشم و سبک های شناختی بر فرایند تصمیم گیری با واسطه گری تمایلات فراشناختی: ارائه مدلی یکپارچه در تصمیم گیری
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشم
مقاله ارزیابی شناختی
مقاله سبک های شناختی
مقاله تفکر فعال روشنفکرانه
مقاله تصمیم گیری تحلیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوکار بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی مکانیسم فرایند تصمیم گیری از منظر شناخت داغ می باشد. در همین راستا، نقش خشم به عنوان یک هیجان (همراه با نیمرخ شناختی) و سبک های شناختی (نیاز به شناخت، نیاز به ساختار و نیاز به قطعیت) به عنوان شاخص انگیزش بر تصمیم گیری تحلیلی مبتنی بر مدل پردازش دوگانه کلازینسکی (۲۰۰۴) مورد بررسی قرار گرفت. در این مدل تمایلات فراشناختی نقش واسطه متغیرهای پیش بین را با تصمیم گیری ایفا می کند. تفکر فعال روشنفکرانه نیز شاخص تمایلات فراشناختی می باشد. گروه نمونه پژوهش حاضر را ۲۲۳ دانشجوی دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز شکل دادند. مقیاس نیاز به شناخت (کاچیوپو و همکاران، ۱۹۹۶)، نیاز به ساختار و نیاز به قطعیت (تامپسون و همکاران، ۱۹۹۲)؛ خشم (لرنر و کلتنر، ۲۰۰۰)، ارزیابی شناختی (اسمیت و الزورت، ۱۹۸۵)، تفکر فعال روشنفکرانه (استانوویچ و وست، ۲۰۰۷) و تصمیم گیری (کلازینسکی، ۲۰۰۱) مورد استفاده قرار گرفتند. روایی و پایایی مقیاس ها مورد تایید قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهند که خشم به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق تفکر روشنفکرانه) تصمیم گیری تحلیلی را به صورت منفی پیش بینی می کند؛ نیاز به شناخت نیز به همین شکل اما در جهت مثبت پیش بینی کننده تصمیم گیری می باشد؛ نیاز به ساختار تنها با واسطه تفکر روشنفکرانه تصمیم گیری تحلیلی را به صورت منفی پیش بینی می کند و نیاز به قطعیت پیش بینی کننده نمی باشد. ارزیابی های شناختی قطعیت و مسوولیت/ کنترل فردی نیز نیمرخ شناختی هیجان خشم را تشکیل می دهند.