سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدحسین صراف زاده – دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران
معصومه زرگر –
بهرام طاهری –
حسین قریشی –

چکیده:

الودگی خاک به موادنفتی به ویژه در نزدیکی صنایع نفت مسئله ای است که محیط زیست انسان و سایر موجودات زنده را با خطر جدی مواجه نموده است. امروزه در میان روشهای مختلف پاکسازی خاک زیست پالایی به دلیل سادگی بیشتر و مقرون به صرفه بودن توجه زیادی را به خود معطوف داشته است از انجایی که زیست پالایی فرایندی وابسته به مکان بوده و شرایط محیطی و میکروارگانیز مهای بومی منطقه تاثیر بسیاری بر راندمان عملکرد این روش دارند پیش از انجام آن در هر محل مطالعات امکان پذیری فرایند ضرورت دارد دراین پژوهش پالایشگاه تهران که با مشکل الودگی نفتی آب و خاک زیرزمینی مواجه است با هدف بررسی زیست پالایی خاکهای الوده ی نفتی اطراف پالایشگاه به عنوا ن منطقه عملیاتی مورد مطالعه انتخاب شد و نمونه گیری از خاک الوده و فاز ازاد نفتی موجود برسطح آبهای زیرزمینی منطقه انجام گرفت. با توجه به قدمت حضور الودگی دراین محل و درنتیجه احتمال بالای وجود میکروارگانیزم های سازگار شده با الاینده ها در آن کشت مخلوط جداسازی شده از خاک الوده ی منطقه به عنوان یکی از منابع میکروبی مورد استفاده قرارگرفت.