سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی جوکار – گروه مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
فرشید مالک قاینی – گروه مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محمدجواد ترکمنی – گروه مهندسی مواد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علی چهرقانی – مرکز ملی علوم و فنون لیزر ایران،

چکیده:

نحوه انتقال حرارت و انجماد حوضچه مذاب در جوشکاری پالسی بسیار پیچیدهتر از جوشکاری پیوسته است. ممکن است حوضچه مذاب هر پالس به صورت مجزا منجمد شود یا اینکه حوضچه مذاب چندین پالس با یکیدیگر ترکیب شوند وتشکیل یک حوضچه بزرگتر را دهند. در این تحقیق اثر همپوشانی پالسها بر نحوه انجماد و ریز ساختار جوش فولاد کم کربن جوشکاری شده با لیزر پالسیNd:YAGمورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این نتایج با افزایش همپوشانی پالسها (افزایش حرارت اعمالی) ساختار جوش ریزتر شده و نحوه انجماد از حالت ستونی به هم محور تغییر کرده است