سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم دارابی – سمنان، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان، گروه مهندسی شی
سیدمحمد حیدریان – تهران، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده بیوتکنولوژی
منصور جهانگیری – سمنان، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان، گروه مهندسی شی
مهناز مظاهری اسدی – تهران، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده بیوتکنولوژی

چکیده:

درحال حاضر برای سبک سازی ته مانده برج تقطیر در خلاء از روشهای فیزیکی و شیمیایی استفاده می شود، که همراه با مصرف بالای انرژی وضایعات برای محیط زیست می باشد، در حالیکه تجزیه میکروبی می تواند به عنوان روش دوستدار محیط زیست و با مصرف کمتر انرژی موردبررسی قرار گیرد. در مطالعه حاضر تأثیر استفاده از هموژنایزر روی رشد یک مخلوط میکروبی بومی پالایشگاه نفت تهران، با قابلیت مصرفته مانده برج تقطیر در خلأ، به عنوان تنها منبع کربن در فرمانتور حبابدار مورد بررسی قرار گرفته است. پروتئین و کدورت در نمونه ای کهدر آن از هموژنایزر استفاده شده بود، مقادیر بیشتری را نشان داد، که بیانگر رشد بیشتر مخلوط میکروبی در این حالت است