سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرجان صالحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
مژگان مقصودلو –
فهیمه زمانی –
مینا توحیدزاده –

چکیده:

این کار تجربی با هدف ارزیابی پتانسیل هموژنیزاسیون فشار بالا HPH برای غیرفعال سازی ساکارومایسز سرویزیه ۶۳۵ تلقیح شده هم در آب زردآلو و هم در آب هویج انجام شد حساسیت مخمر هم در ارتباط با سطح ماده ی تلقیح شده ی اولیه آن g10 cfu/ml 0.6 و ۰٫۳ و هم تعداد عبور به کارگرفته شده ی آن در فشار ۱۰۰MPa علاوه براین اثر درمان مکرر فشار در ۱۰۰Mpa برای PH فعالیت آبی و ویسکوزیته ی آب میوه ی زردآلو و هویج ارزیابی شد داده های بدست آمده نشانداد که هموژنیزاسیون فشاربالا در ۱۰۰MPa سبب غیرفعال سازی قابل توجه مخمر فساد تلقیح شده در هر دو آبمیوه می شود اطلاعات نشان دادند که کاهش سطح ماده ی تلقیحی به g10 cfu/ml 0.3 حداقل برای ۶ روز مانع تکثیر سلولی درنمونه های آبمیوه زردآلو و هویج شد.