مقاله اثر هموستاتیک کلرید آلومینیوم در خونریزی کبدی ناشی از لاسراسیون: مطالعه مدل حیوانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۴۳۵ تا ۴۴۲ منتشر شده است.
نام: اثر هموستاتیک کلرید آلومینیوم در خونریزی کبدی ناشی از لاسراسیون: مطالعه مدل حیوانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموستاز
مقاله کلرید آلومینیوم
مقاله کبد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: شریف محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کنترل خونریزی کبد علیرغم پیشرفت علم جراحی، کماکان یکی از چالش های روبه روی جراحان برای حفظ جان بیماران می باشد. یک رقابت پژوهشی بر سر معرفی روش موثرتر بین پژوهشگران این زمینه وجود دارد. این مطالعه به منظور تعیین اثر هموستاتیک کلرید آلومینیوم در کنترل خونریزی کبدی و مقایسه آن با روش استاندارد (بخیه) انجام گردید.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی ۶۰ موش نر ویستار به صورت تصادفی ساده در شش گروه ۱۰ تایی قرار داده شدند. بر روی کبد هر موش برشی به طول ۲cm و عمق ۰٫۵cm داده شد و زمان هموستاز با استفاده از غلظت های مختلف کلرید آلومینیوم (۵%، ۱۰%، ۱۵%، ۲۵%، ۵۰%) و روش کنترل نیز (بخیه زدن) اندازه گیری شد. بافت کبدی از نظر تغییرات پاتولوژی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت داده های به دست آمده وارد نرم افزار SPSS شده و با Kruskalwallis test و Mann- Whitney مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین زمان هموستاز در گروه های غلظتی کلرید آلومینیوم ۵۰%، ۲۵%، ۱۵%، ۱۰% و ۵% به ترتیب ۰٫۷۷±۸٫۹۰، ۰٫۶۷±۱۳٫۱۰، ۱٫۲۲±۲۳٫۳۰، ۰٫۷۳±۳۰٫۳۰ و ۱٫۱۶±۳۷٫۸۰ ثانیه بود و در گروه کنترل (بخیه) میانگین زمان هموستاز ۸۱٫۶۰ بود. زمان برقراری هموستاز ناشی از گروه های غلظتی کلرید آلومینیوم از گروه کنترل (بخیه زدن) به صورت معنادار کمتر بود(P<0.001) .
نتیجه گیری: کلرید آلومینیوم باعث تسریع در کنترل خونریزی کبدی و برقراری هموستاز می شود و یک ماده هموستاتیک موثر در کنترل خونریزی کبد در مدل حیوانی می باشد.