سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امید صباغیان طوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد مسعودی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ازدیدگاه مالی یک شرکت نشان دهنده یک دارایی است که انتظار میرود یک بازده خوب را فراهم کند که این بازده خوب دارای یک واحدزمانی می باشد که ممکن است ماهانه فصلی و یاسالانه باشد انتخاب محصولات یا پروژه ها با بهترین حاشیه سود برای هر واحد محصول ارجح است با این وجود اگر ما به بازده خوب برای هر واحد زمان علاقه مند باشیم چرا از حاشیه سود برای هرواحد محصول به عنوان یک مقیاس برتر استفاده می کنیم؟ تنها دلیل آن این است که اگرنرخ فروش درطول زمان بدون تغییر باقی بماند محصول یا پروژه بهترین حاشیه سود را برای هرواحدمهحصول خواهد داشت همچنین بهترین بازده برای هرواحد زمانی خواهد داشت درروزهای اولیه تجارت پیشرفته فروش درطول زمان یکنواخت بوده و همچنین محصول بهترین حاشیه سود و بهترین بازده را برای هرواحد زمانی رادارد