سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریناز جانسوز – دانش آموخته ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
علیرضا کرباسی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نقش و جایگاه تحقیقات بر رشد اقتصادی در تمامی دیدگاه های اقتصادی وجود داشته است. از آنجا که یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران بخش کشاورزی به شمار می رود، تامین غذای مورد نیاز مردم و امنیت غذایی از وظایف عمده و مهم دولت است، رشد و توسعه بخش کشاورزی همواره مدنظر مقامات سیاسی و اقتصادی کشور بوده است. لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی نقش و اثر هزینه تحقیقاتی (R&D) بر ارزش افزوده در بخش کشاورزی، درقالب الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL)می باشد. داده های این تحقیق شامل ارزش افزوده کشاورزی، هزینه تحقیقات کشاورزی، سرمایه گذاری و اشتغال در بخش کشاورزی در طی سری زمانی ۳۵ ساله می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطه بین هزینه تحقیقات و ارزش افزوده در بخش کشاورزی مثبت بوده و اثر گذاری هزینه تحقیقات بر رشد کشاورزی در ایران با تاخیر پنج ساله با سرعت تعادلی برابر با (۰٫۲۲-) همراه بوده، لذا در کوتاه مدت نمی توان نسبت به تعدیل امیدوار بود