سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

گودرز خواجه پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت و کارشناس مرکز آ
محمدرضا حسندخت – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران
ابوالقاسم حسن پور – استادیار سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
احمد احمدپور – مربی پژوهشی مرکز آموزش علمی کاربردی کشاورزی جیرفت

چکیده:

فلفل دلمه ای (Capsicum annuum) از تیره سولاناسه، گیاهی است علفی و یکساله که از لحاظ اقتصادی دارای ارزش بالایی است. این گیاه به دلیل داشتن ویتامینهای E , D , C , A و خواص دارویی از اهمیت ویژهای برخوردار است. جهت بررسی عملکرد محصول این گیاه پر ارزش، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بر روی فلفل دلمه ای رقم مازورکا انجام گرفت. تراکم به عنوان فاکتور A در سه سطح (۲/۷ و ۳/۵ و ۵ بوته در متر مربع) و هرس به عنوان فاکتور B در سه سطح (هرس یک شاخه، دوشاخه و سه شاخه) در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که اثر تراکم و هرس و اثرات متقابل آنها بر تمامی صفات مورد ارزیابی، در سطح ۱% معنی دار بود. بیشترین عملکرد مربوط به هرس دو شاخه و تراکم ۵ بوته در متر مربع ( ۱۱۲۳۰ گرم در مترمربع) بود، اما میوه های قابل فروش در هرس سه شاخه و تراکم ۳/۷ بوته بیشتر بودند (۹۴/۲۳ در صد) و عملکرد آن تفاوت کمی با حالت ۵ بوته و هرس دو شاخه (چهار در صد) داشت، که بهترین حالت برای پرورش فلفل دلمه ای گلخانه ای به حساب می آید.