سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صادق بهبودیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه تهران
مسعود تابش – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و عضو قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخته
سیدحسین سجادی فر – دانشجوی دکتری روشها و مدلهای ریاضی اقتصاد دانشگاه دولتی ایروان ارمنس

چکیده:

درسالهای اخیر با توجه به مشکل کمبود منابع آبی و افزایش نیاز آبی مساله استفاده و مدیریت بهینه از این منابع اهمیت خاصی پیدا کرده است یکی از مواردی که در حیطه اقتصاد آب مورد بحث و بررسی قرارگرفته است اثر هدفمندسازی یارانه ها برتقاضای سرانه آب خانگی می باشد برای این منظور با استفاده از اطلاعات سری زمانی ماهانه برای سالهای ۱۳۷۶-۱۳۸۷ تابع تقاضای آب برای شهر نیشابور تخمین زده شد و متغیرهای مستقل برای آینده با درنظر گرفتن اجرا شدن طرح هدفمندسازی یارانه ها پیش بینی گردید. نتایج نشان داد با اجرا شدن طرح هدفمندسازی یارانه ها و واقعی شدن قیمت آب سرانه مصرف آب کاهش می یابد.