مقاله اثر نیتروژن و باکتری های زیستی بر عملکرد، غلظت و جذب کل عناصر غذایی شاخساره گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های خاک (علوم خاک و آب) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: اثر نیتروژن و باکتری های زیستی بر عملکرد، غلظت و جذب کل عناصر غذایی شاخساره گندم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عناصر غذایی
مقاله کود زیستی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدریان پور محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی مژده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ثامنی عبدالمجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر کاربرد نیتروکسین و نیتروژن بر عملکرد، غلظت و جذب کل عناصر غذایی شاخساره گندم، آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل دو سطح نیتروکسین (صفر و ۱۰ میلی لیتر در کیلوگرم خاک) و پنج سطح نیتروژن (صفر، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک) بود. کاربرد نیتروکسین عملکرد، غلظت و جذب کل نیتروژن، و جذب کل فسفر، آهن و منگنز شاخساره گندم را به طور معنی داری افزایش داد. کاربرد نیتروژن عملکرد، جذب کل نیتروژن، پتاسیم، آهن، روی، منگنز، مس و غلظت نیتروژن، پتاسیم، روی و منگنز شاخساره گندم را افزایش ولی غلظت و جذب کل فسفر را به طور معنی داری کاهش داد. با توجه به نتایج به دست آمده از این آزمایش، مصرف توأم نیتروژن و نیتروکسین برای حصول بیشترین عملکرد اندام هوایی گندم توصیه می شود.