مقاله اثر نیتروژن، کود آلی، پتاسیم و آهن بر محصول، کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی برگ در پسته رقم فندقی پیوند شده بر روی پایه بادامی ریز زرند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: اثر نیتروژن، کود آلی، پتاسیم و آهن بر محصول، کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی برگ در پسته رقم فندقی پیوند شده بر روی پایه بادامی ریز زرند
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چالکود
مقاله تغذیه درختان میوه
مقاله عناصر غذایی
مقاله .Pistacia vera L

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: روستا حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تاج آبادی پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حکم آبادی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر نوع نیتروژن، کود آلی، پتاسیم و آهن بر محصول، کیفیت میوه و غلظت عناصر غذایی برگ درختان پسته (Pistacia vera L.) رقم فندقی با پایه بادامی ریز زرندی، پژوهشی در یکی از باغات پسته واقع در حومه رفسنجان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل با چهار فاکتور شامل کود آلی (بدون کود آلی و ۱۰ کیلوگرم کود گوسفندی به ازای هر درخت)، نوع نیتروژن (سولفات آمونیوم و نیترات کلسیم)، پتاسیم (بدون کود پتاسیم و ۶۰۰ گرم سولفات پتاسیم به ازای هر درخت) و کود آهن (بدون کود آهن و ۱۰۰ گرم سولفات آهن به ازای هر درخت) و طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۶ تکرار انجام شد. کودها به صورت چالکود در چاله هایی به عمق ۶۰-۴۰ سانتی متر در دو طرف درخت به خاک اضافه شدند و تاثیر آن ها در طی دو سال بررسی شد. نتایج نشان داد که کاربرد آمونیوم عملکرد محصول را در مقایسه با نیترات افزایش داد که احتمالا مربوط به افزایش ذخائر نیتروژنی و آهن در گیاه و رفع کلروز برگ ها به علت افزایش میزان کلروفیل می باشد. اونس خندانی نیز در ترکیبات کودی شامل نیتروژن آمونیومی و آهن افزایش نشان داد. کاربرد آمونیوم در این تحقیق غلظت عناصر برگ از جمله آهن، روی، نیتروژن و پتاسیم را افزایش و غلظت فسفر، کلسیم و منیزیوم برگ را کاهش داد. بنابراین توصیه می شود که در باغ های پسته که عمدتا در خاک های با pH بالا قرار دارند از کودهای نیتروژنی حاوی آمونیوم به جای نیترات استفاده شود.