سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد کما لآبادی خراسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واح
علی سعیدی – استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

کنسانتره سنگ آهن که محصول فرآیند تغلیظ کانه آهن م یباشد عموما قبل از مصرف در کور ههای احیا با اضافه کردن انواع چس بها و آب مورد گندله سازی قرار م یگیرد تا استحکام لازم را جهت حمل ونقل و احیا بدست آورد. امروزه با بالا رفتن هزینه انرژی، تهیه گندل ه سرد که نیازی به دماهای پخت بالا ندارد اهمیت ویژ های پیدا کرده است. در این تحقیق اثر نوع و درصد چسب سرد بر استحکام گندله تولیدی از کنسانتره مگنتیتی گل گهر مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از درصدهای مختلفی از دو نوع سیمان آلومیناتی و پرتلند به اضافه پودر قیر و همچنین مخلوط آهک به اضافه سیلیکات سدیم جهت گندله سازی استفاده گردید. استحکام حالت تر و خشک آن ها اندازه گیری شد. نمون هها در دو دمای ۳۰۰ و ۹۰۰ درجه سانتیگراد بمدت ۳۰ دقیقه حرارات داده شدند و سپس استحکام آ نها انداز هگیری شد. نتایج نشان داد که افزایش درصد چسب موجب افزایش استحکام در حالات مختلف گردید. نوع سیمان بکار رفته و همچنین درصد آن بر روی استحکام در حال تهای مختلف تاثیر داشت. سیمان آلومیناتی در دمای بالا استحکام بهتری بروز داد. پودر قیر در شرایط این تحقیق درحین پخت، سوخته و به همین امر باعث کاهش استحکام گردید