سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا شاه عباس پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی، دانشکده کش
امیرمحمد مرتضویان – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذا
شیوا دادخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کش
عاطفه قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کش

چکیده:

تولید فرآورده های پروبیوتیک به دلیل دارا بودن خصوصیات سلامت بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه تغییرات میکروبی و حسی نوشیدنی تخمیری طعم دار پروبیوتیک بر پایه نسبت مساوی شیرگاو به شیرسویا طی دوره نگهداری یخچالی مورد بررسی قرار گرفت. باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی و ۴ نوع ترکیب طعم دهنده (توت فرنگی، هلو، زردآلو، گلابی) و نسبت مساوی شیرگاو به شیر سویا (۵۰:۵۰) به عنوان متغیرهای این تحقیق انتخاب شدند. پژوهش حاضر در واحد آزمایشگاه دانشکده کشاورزی ورامین در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت. اثر ترکیبات طعم دهنده بر تغییرات جمعیت سلولی ل. کازئی با فاصله زمانی ۷ روز یکبار طی ۲۱ روز نگهداری یخچالی در دمای C°۵ مورد ارزیابی قرار گرفت. هدف کلی این تحقیق، دستیابی به خواص حسی بهینه و تولید فرآورده ای با قابلیت زیستی بالا بود. در پایان دوره نگهداری، بیشترین قابلیت زیستی و بالاترین میزان پذیرش طعم در تیمار حاوی ترکیب زردآلو مشاهده شد.