سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی فدوی – استادیار دانشگاه تهران و ایلام
عادل حسین پور –
لاله هداوند –

چکیده:

اندازه حباب نقش کلیدی در ماندگی گاز و انتقال جرم درراکتورهای هواخیز دارد به منظور داشتن حبابهای یکنواخت و کوچک یک توزیع کننده جدید طراحی شد با این توزیع کننده راکتور می توان د در دره ر دوحالت توزیع کننده نوسانی و بدون نوسان توزیع کننده ثابت کارکند درحالت نوسان توزیع کننده درهنگام ورود گاز به آرامی نوسان می کند توزیع کننده نوسانی مانند یک پارو عمل می کند ضمن ایجاد یک چرخش اجباری گاز مایع درون راکتور منجر به تسریع درجداشدن حباب ها قبل از تکامل می گردد دبی جریان بین ۱۲/۵ -۲/۵ لیتر بردقیقه و فرکانس نوسان ۷/۵-۰هرتز قرار داده شد اندازه حباب درسه موقعیت درارتفاع راکتور به وسیله روش فتوگرافیتعیین شد نتایج نشان داد که درحالت نوسان حبابها یکنواخت تری تولید می شود دامنه اندازه قطر حباب ها درمنطقه بالاروند درحالت نوسان ۲/۲ -۱/۴۷ میلیمتر بدست آمد.