مقاله اثر نور در مسیریابی بچه لاک پشت های دریایی منقار عقابی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: اثر نور در مسیریابی بچه لاک پشت های دریایی منقار عقابی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاک پشت دریایی منقار عقابی
مقاله جزیره قشم
مقاله آلودگی نوری
مقاله اثرات بوم شناختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهتابی اوغانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: دانه کار افشین
جناب آقای / سرکار خانم: نیکوبذل راد انسیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه اثرات بوم شناختی آلودگی نوری بر جهت یابی بچه لاک پشت های عقابی در زیستگاه شیب دراز در جنوب جزیر قشم را مورد توجه قرار داده است. در این مطالعه دو تیمار نوری در جهت یابی بچه لاک پشت ها مورد مطالعه و آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد در تیمار نور ثابت غیرمستقیم عمودی و نور چشمک زن مستقیم افقی بچه لاک پشت ها به جای عزیمت به سوی دریا، جذب نور مصنوعی شدند (در تیمار نور افقی چشمک زن، ۶۷ درصد و در تیمار نور عمودی ثابت، ۶۹٫۲۵ درصد بچه لاک پشت ها به سمت نور جذب شدند). با این وجود آزمون T جفتی نشان داد که جلب بچه لاک پشت ها به سوی منابع نوری در دو تیمار مختلف اختلاف معنی داری با یکدیگر ندارد (Pvalue=0.719). به این ترتیب معلوم شد در محل مورد مطالعه، برای پرهیز از انحراف مسیر بچه لاک پشت ها از دریا، باید منابع نور خودروهای عبوری و نور پایه های روشنایی مشرف به دریا در زمان خروج بچه لاک پشت ها از تخم تحت کنترل و مدیریت قرار گیرد.