سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهرناز انتصاری – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، دانشگاه زنجان
داریوش داودی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
علی حق نظری – دانشگاه زنجان
اسلام مجیدی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

چکیده:

این آزمایش با هدف بهینه سازی شرایط تکثیر و ریزغده زایی درون شیشه ای سیب زمینی رقم آگریا ا نجام شد . در مرحله تکثیر قطعات تک گره از گیاهچه های سیب زمینی در محیط کشت پایه MS مایع و جامد همراه با ۴ سطح (۰ و ۰/۵ و ۱ و ۱/۵) میلی گرم BAP و GA3 کشت داده شدند. در مرحله ریزغده زایی محیط مایع و جامد همراه با ۲ سطح ( ۵ و ۱۰ ) میلی گرم BAP در شرایط تاریکی کامل و روشنایی مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده محیط کشت MS مایع همراه با ۰/۵ میلی گرم GA3 در مرحله تکثیر و ۱۰ میلی گرم BAP در شرایط تاریکی کامل برای مرحله ریزغده زایی نسبت به آزمایشات مشابه بالاترین میانگین ها را نشان دادند.