مقاله اثر نمک بر پایداری میسل های تشکیل شده در مخلوط مواد فعال سطحی برای پاک کردن لکه های چربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۶۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: اثر نمک بر پایداری میسل های تشکیل شده در مخلوط مواد فعال سطحی برای پاک کردن لکه های چربی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخلوط یونی مواد فعال سطحی
مقاله غنی از ماده فعال سطحی آنیونی
مقاله غنی از ماده فعال سطحی کاتیونی
مقاله کشش سطحی
مقاله غلظت اضافی سطح
مقاله هدایت سنجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معلمی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی بهشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، مخلوط یونی مواد فعال سطحی در حضور نمک بررسی شده است. برای این منظور، تشکیل میسل و جذب مخلوط مواد فعال سطحی هگزا دسیل تری متیل آمونیم برمید (CTAB) و سدیم دودسیل سولفات (SDS) در فصل مشترک هوا- آب در غلظت های متفاوت نمک به روش کشش سطحی و رسانایی سنجی مورد بررسی قرار گرفته است. انرژی آزاد مخلوط میسلی شدن (DGmic) به وسیله غلظت بحرانی تشکیل میسل (CMC) و درجه تفکیک یون مخالف (a) تعیین شده اند. در این بررسی برای تعیین تاثیر نمک بر روی فرایند میسلی شدن، تفاوت بین انرژی های آزاد مخلوط میسلی شدن SDS/CTAB و CTAB/SDS بین مخلوط های آب/نمک محاسبه شده اند. مخلوط دو ماده فعال سطحی CTAB و SDS که به مخلوط کاتانیونیکی مشهور است، بدون نیاز به انرژی خارجی، ساختارهایی به نام میسل تشکیل می دهند. نظر به اینکه میس لها می توانند لکه های چربی را درون خود (فاز هیدروکربنی) حل کنند، در این مقاله سعی شده است به کمک دو روش تجربی پایداری ترمودینامیکی میسل ها در حضور نمک برای پاک کردن لکه های چربی از روی لباس، بررسی شوند.