مقاله اثر نسبت های مختلف پلیمر سوپر جاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان) از صفحه ۳۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: اثر نسبت های مختلف پلیمر سوپر جاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد روغن
مقاله شاخص برداشت
مقاله تشتک تبخیر
مقاله عملکرد بیولوژیک
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روستایی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی دهنوی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خادم سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: اولیایی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر مصرف پلیمرهای سوپرجاذب و کود دامی بر خواص کمی و کیفی سویا در شرایط تنش خشکی این آزمایش به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان مرودشت در سال ۱۳۸۸ انجام گردید. عامل اصلی شامل آبیاری پس از ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی متر تبخیر آب از تشتک تبخیر کلاس A و فاکتور فرعی شامل عدم مصرف پلیمر سوپرجاذب و کود دامی، مصرف ۴۰ تن در هکتار کود دامی، مصرف ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار پلیمر سوپرجاذب، مصرف ۵۰ درصد پلیمر ۵۰ درصد کود دامی، مصرف ۶۵ درصد پلیمر ۳۵ درصد کود دامی و مصرف ۳۵ درصد پلیمر ۶۵ درصد کود دامی بودند. با افزایش شدت تنش خشکی، از تعداد غلاف و تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک و شاخص برداشت کاسته شد. در مقابل با کاربرد پلیمر سوپرجاذب و کود دامی بر تعداد غلاف و تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و بیولوژیک افزوده شد. حداکثر عملکرد دانه (۲۱۴۸٫۳ کیلوگرم در هکتار) به تیمار آبیاری پس از ۵۰ میلی متر تبخیر تعلق داشت. کاربرد توام کود دامی و پلیمر سوپر جاذب باعث افزایش عملکرد دانه، بیولوژیک، روغن و پروتئین نسبت به شاهد شد. درمجموع، جهت کسب حداکثر عملکرد دانه می توان از تلفیق کود دامی و پلیمر سوپر جاذب به نسبت ۶۵ به ۳۵ استفاده کرد.