سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کیانوش سیامردی – کارشناس مهندسی عمران

چکیده:

در این مقاله نسبت حجمی بهینه سبکدانه لیکا به کل مصالح سنگی برای دستیابی به کارایی بهتر بتن سبک خود تراکم در حالت تازه موردارزیابی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد افزایش پودر سنگ آهک منجر به سخت شدگی زودهنگام مخلوط شده که با افزودن مقدار مجاز فوق روان کننده قابلیت جریان پذیری افزایش می یابد. چندین طرح اختلاط توسط آزمون های بتن خود تراکم تازه مانند جریان اسلامپ حلقهJقیفV جعبه Lو U ارزیابی گردید. طرح اختلاطی که کلیه شرایط بتن خود تراکم در حالت تازه را مجاب نمود دارای نسبت حجمی سبکدانه لیکا به کل مصالح سنگی برابر ۴۵ % ، عیار مواد سیمانی Kg/m³۴۵۰ و میزان پودر سنگ آهک Kg/m³۱۷۰ با نسبت آب به سیمان ۰٫۳۲ و فوق روان کننده پایه پلی کربوکسیلات می باشد. در طرح هایی با نسبت حجمی یکسان آب به مواد پودری با افزایش درصد حجمی لیکا به کل مصالح سنگی با دانه بندی ارائه شده از ۴۴ % به ۶۰ % پدیده انسداد و کاهش جریان پذیری رخ می دهد . نتایج آزمایش مقاومت فشاری نشان داد بتن هایی که بیشتر شرایط خودتراکمی را مجاب می نمایند، بیشترین مقاومت فشاری را در میا ن مخلوط هایی با مواد سیمانی مشابه دارند.