سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم مظفریان – دانشجوی کارشناسی بخش باغبانی دانشگاه شیراز
زهرا عفیفی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش باغبانی دانشگاه شیراز
مریم حقیقی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه پژوهشگران همواره به دنبال کشف راه های جدید برای جایگزینی روش های قدیمی در علوم می باشند. استفاده از نانو ذرات و نمک های آن ها از جمله تکنولوژی هایی است که در چند دهه اخیر بسیار مورد توجه بوده است. در این پژوهش تلاش شد تا مواد جدیدی را برای پرایمینگ بذر معرفی کند. از این رو از نانو سیلیس و سیلیکات پتاسیم برای بررسی جوانه زنی و رشد گوجه فرنگی استفاده شدند. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۴ تکرار در آزمایشگاه بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. غلظت های صفر، ۱ میلی مولار و ۲ میلی مولار از نانو سیلیسیوم و سیلیکات پتاسیم استفاده شد. نتایج نشان داد که این مواد قادرند منجر به بهبود جوانه زنی و رشد گوجه فرنگی شوند. درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بذر های گوجه فرنگی در حضور سیلیکات پتاسیم ا میلی مولار بیشترین مقدار بود و نانو سیلیس باعث افزایش طول ریشه و شاخساره گیاهچه های گوجه فرنگی در غلظت ۲ میلی مولار شد.