سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه حشمتی فر – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تهران ،دانشکده فنی
انسیه حسینی مقدم – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تهران ،دانشکده فنی
حسین بهمنیار – استاددانشگاه تهران

چکیده:

اگر چه ستون های ضربه ای هم بصورت سینی دار و هم پر شده استفاده می شوند ولی بیشتر تحقیقات روی ستون های سینی دار انجام شده است. هلدآپ یکی از پارامترهای کلیدی در طراحی ستون های پر شده ضزبهای می باشد. هدف از این مقاله بررسی اثر نانو ذرات و دبی فاز پراکنده بر روی هلدآپ در ستون استخراج ضربه ای پر شده می باشد. آزمایشات بر روی یک ستون استخراج ضربه ای شیشه ای در مقیاس آزمایشگاهی به قطر۹۱ میلی متر انجام شده است. تغییرات دبی فاز پراکنده و تاثیر آن بر روی هلدآپ استاتیک و دینامیک در سیستم آب- اسید استیک- کروزین با ۳ غلظت حجمی از نانو ذرات و بدون نانو مورد بررسی قرار گرفته است