سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حامد علیزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، باشگاه پژوهشگران جوان، زنجان، ایرا
محسن اجلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه میکروبیولوژی، زنجان، ایران
نادر حاجی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، باشگاه پژوهشگران جوان، زنجان، ایرا
حسن تیزفهم تکمه داش – مرکز آموزش علمی کاربردی استاد شهریار تیکمه داش، تبریز، ایران

چکیده:

سالمونلوزیس یکی از مهم‌ترین مشکلات عمومی است که انسان و حیوانات زیادی را با مشکل مواجه می‌کند. این عفونت، مشترک بین انسان و حیوان است. از طرفی مقاومت‌های دارویی روز افزون این باکتری و بقای داخل ماکروفاژی آن، درمان عفونت‌های ناشی از آن را سخت تر می‌نماید. مطالعات نشان داده است که نانو ذرات نقره دارای اثر ضد میکروبی شدیدی علیه برخی از باکتری‌ها هستند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر ضد باکتریایی نانو ذرات نقره روی سالمونلا تیفی درون ماکروفاژی می‌باشد. در این مطالعه تجربی، اثر نانو ذرات نقره کلوئیدی بر روی سالمونلا تیفی با کشت سلولی از ماکروفاژها صفاقی موش‌های سوری مطالعه گردید. به این منظور پس از لیز ماکروفاژها، رقت‌های متوالی از ماکروفاژهای تیمار شده تهیه و با انجام کشت بر روی محیط مولر هینتون آگار، تعداد کلونی‌های رشد کرده مورد شمارش قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که بهترین اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره روی سالمونلا تیفی داخل ماکروفاژی پس از ۲۴ ساعت در غلظت ppm 2-4 از نانو ذرات نقره بود. در مجموع نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که نانو ذرات نقره می‌توانند در داخل ماکروفاژ علیه سالمونلا تیفی اثر ضد میکروبی داشته باشند.