مقاله اثر نانو خاک رس بر خواص جریان و گرمایی آمیخته پلی پروپیلن-کوپلیمر (استیرن-اتیلن-بوتیلن–استیرن) پیوندخورده با مالئیک انیدرید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی پلیمر (فارسی) از صفحه ۴۰۴ تا ۴۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر نانو خاک رس بر خواص جریان و گرمایی آمیخته پلی پروپیلن-کوپلیمر (استیرن-اتیلن-بوتیلن–استیرن) پیوندخورده با مالئیک انیدرید
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک رس
مقاله پلی پروپیلن؛ کوپلیمرSEBS
مقاله g
مقاله MA
مقاله رفتار جریان
مقاله خواص گرمایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت زاده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: عارف آذر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی اثر نانو خاک رسکلوزیزیت ۱۵A بر رفتار جریان و خواص مکانیکی و گرمایی آمیخته پلی پروپیلن -%۱۵ وزنی کوپلیمر (استیرن-اتیلن-بوتیلن-استیرن) پیوند خورده با مالئیک انیدرید (SEBS-g-MA) است. بدین منظور، کامپوزیت هایی برپایه این آمیخته و مقادیر مختلف خاک رس (۱، ۳ و ۵% وزنی) با استفاده از مخلوط کن داخلی در دمای ۱۹۰oC و سرعت چرخش ۷۵ rpm دور بر دقیقه به مدت ۱۲ min به حالت مذاب تهیه شدند. سپس نمونه هایی با ابعاد مورد نیاز برای آزمون های مختلف با استفاده از پرس گرم قالب گیری شدند. از آزمون پراش پرتو X و (XRD) میکروسکوپی الکترونی عبوری (TEM) برای بررسی ساختار و شکل شناسی نمونه ها استفاده شد. همچنین رفتار جریان، خواص مکانیکی و گرمایی همه نمونه های تهیه شده با استفاده از روش های استاندارد اندازه گیری شدند. نتایج آزمون پراش پرتو X و میکروسکوپ الکترونی عبوری، تشکیل نانوکامپوزیت هایی با ساختارهای پراکنشی ورقه ای و بین لایه ای را تایید می کنند. در همه نانوکامپوزیت های تهیه شده، تعادل بین استحکام و چقرمگی با افزودن همزمان کوپلیمر (SEBS-g-MA) و نانوذرات خاک رس وجود دارد. نتایج اندازه گیری خواص رئولوژیکی نیز نشان می دهد، با افزایش سرعت برش، گرانروی ظاهری همه نمونه ها کاهش می یابد (رفتار نازک شدن برشی). افزودن نانوذرات خاک رس به آمیخته و افزایش مقدار آن، شاخص جریان مذاب (MFI) نمونه ها را کاهش داده است. افزون براین، وجود خاک رس و افزایش مقدار آن اثر کمی بر خواص گرمایی داشته و افزایش کم در دما در درصد بلورینگی، دمای انحراف گرمایی و نیز نقطه نرم شدگی ویکات نمونه ها افزایش کمی حاصل شده است.