مقاله اثر نااطمینانی در بازدهی سرمایه بر رشد اقتصادی؛ مطالعه موردی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی از صفحه ۷۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: اثر نااطمینانی در بازدهی سرمایه بر رشد اقتصادی؛ مطالعه موردی ایران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرضیه نااطمینانی
مقاله نرخ بازدهی سرمایه
مقاله رشد اقتصادی
مقاله مدل EGARCH
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اثنی عشری ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: پورکاظمی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسنی هستیانی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی مزرعه شاهی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس اندازهای داخلی یکی از مهمترین منابع تامین مالی سرمایه و رشد اقتصادی محسوب می شوند. این پس اندازها با ریسک بازدهی سرمایه مواجه اند. نااطمینانی در بازدهی سرمایه می تواند منجر به انحراف تصمیمات عوامل اقتصادی در زمینه پس انداز، مصرف و سرمایه گذاری شود و بسته به نوع رفتار مردم باعث تغییر در نرخ رشد اقتصادی گردد. مطالعه حاضر نرخ رشد اقتصادی را تحت نااطمینانی در بازدهی سرمایه (با حرکت براونی استاندارد) با استفاده از کنترل بهینه تصادفی محاسبه و آن را با نرخ رشد اقتصادی متعین مقایسه می کند. نتایج بیانگر آن است که اگر ضریب ریسک گریزی نسبی کمتر از واحد باشد، متوسط نرخ رشد بلندمدت اقتصادی تصادفی از متعین کمتر خواهد بود و با افزایش میزان نااطمینانی در بازدهی سرمایه، رشد اقتصادی کاهش می یابد. همچنین، با استفاده از داده های اقتصاد ایران در دوره ۸۹-۱۳۵۳، ابتدا بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، مدلی پویا برای تولید ناخالص داخلی شبیه سازی و متوسط نرخ رشد ۳٫۸۵% برآورد شد. سپس، رابطه بین نااطمینانی بازدهی سرمایه (حاصل از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته نمایی) و نرخ رشد اقتصادی بررسی و مشخص گردید که طی این دوره رشد اقتصادی ایران با نوسانات بازدهی سرمایه رابطه ای منفی داشته است.