سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محبوبه جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
محسن برزگر –
محمدعلی سحری –

چکیده:

دراین مطالعه اثر میکروویو برخصوصیات آنتی اکسیدانی زوفا بررسی شد بدین منظور نمونه های زوفا در توانهای ۳۰۰و۴۵۰و۶۰۰ وات به مدت ۵ دقیقه تیمار میکروویو شد و به منظور انجام آزمونهای بعدی عصاره ی هیدروالکلی گیاه تهیه شد فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه های تیمار شده و کنترل توسط آزمونهای حذف کنندگی رادیکال DPPH قدرت کاهندگی فریک و بی رنگ شدن بتاکاروتن ارزیابی ومحتوای فنولی کل نیز اندازه گیری شد نتایج هر سه آزمون نشان داد که تیمار میکروویو موجب افزایش فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه های تیمار شده نسبت به کنترل شده است فعالیت آنتی اکسیدانی در تیمار میکروویو درتوان ۶۰۰ وات نسبت به توان ۴۵۰ وات کاهش یافت اما همچنان نسبت به نمونه شاهد بیشتر بود همچنین آزمون تعیین محتوای فنلی کل نشان داد که تیمار میکروویو موجب افزایش محتوای فنولی شده است.