سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیما نصیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد ، دانشگاه شیراز
کمال جانقربان – استاد بخش مهندسی مواد ، دانشگاه شیراز

چکیده:

الیاژهای پایه آهن -کبالت خواص مغناطیسی منحصر به فردی و به صورت گسترده ای در کاربردهای دما بالا نظیر ژنراتورها و توربین ها مورد استفاده قرار می گیرد.در تحقیق حاضر پودرهای نانو کریستالی آهن – کبالت _نیوبیوم به روش آلیاژسازی مکانیکی توسط آسیاب گلوله ای سیاره ای تهیه شد. تاثیر میزان عنصر نیوبیوم و زمان های مختلف آسیا کاری بر خواص میکروساختاری پودرها توسط پراش سنج پرتوایکس ، میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروسکوپ الکترونی عبوری بررسی شد.نتایج نشان داد که با افزایش زمان آسیا کاری کرنش شبکه افزایش یافت و اندازه کریستالیت ها تا زیر ۵ نانمتر کاهش پیدا کرد. بررسی مورفولوژی پودرها و تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری نشان داد که با افزودن ۳۵ درصد اتمی نیوبیوم و آسیا کاری تا زمان ۱۹۲ ساعت ، حجم زیادی از میکروساختار نانو کریستالی تبدیل به فاز آمورف شده است. تشکیل پیک پهن و هالو شکل در طرح پراش پرتو ایکس موید این مطلب است.