سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن شبان – دانشجوی کارشناسی ارشد
امیر مطلب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
ایوب حلوایی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

دراینتحقیق نمونه های Y بلوک طبق استاندارد ASTM A536 با درصدهای مختلف منیزیم و سیلیسیم ریخته گری شده و پس از برش و تهیه نمونه های استاندارد مورد آزمایش کشش قرارگرفتند از نمونه های کششی پس از شکست نمونه های متالوگرافی جهت تعیین درصد گرافیت فشرده و پرلیت تهیه شد نتایج نشان میدهد که با افزیاش منیزیم، استحکام کششی نهایی، استحکام تسلیم، درصد ازدیاد طول و سختی افزایش می یابد استحکام کششی نهایی استحکام تسلیم و سختی با افزایش درصد گرافیت کروی تغییرات زیادی نشان نمیدهد ولی با افزایش ۱۵ درصدی گرافیت کروی درصد ازدیاد طول تقریبا دوبرابر می شود با افزایش سیلیسیم خواص مذکور افزایش قابل توجهی نشان میدهند به طوریکه افزایش سیلیسیم مذاب پایه از ۱/۸ تا ۳ درصد موجب افزایش ۱۸ درصد استحکام تسلیم شده و درصد ازدیاد طول تقریبا ۳ برابرمی گردد.