سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ناصر توحیدی – استاد دانشکدهمهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
حسین عبدی زاده – استادیار دانشگاه تهران
شهرام رایگان – استادیار دانشگاه تهران
محمد پاکدل – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چکیده:

احیا پذیری کلوخه ها معمولا به عنوان اصلی ترین عامل در ارزیابی کیفیت آنها به شمار می رود ولی این خاصیت بدون ویژگی های مطلوب مکانیکی کم ارزش بوده و بازده کوره بلند را کاهش میدهد دراین پژوهش اثر ماده تالک براحیا پذیری و استحکام کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان مورد مطالعه قرارگرفت برای این منظور مواد اولیه با نسبت های مشخص به همراه مقادیر مختلف رطوبت و تالک توسط دیسک گردان مخلوط شده و سپس کلوخه سازی توسط دستگاه آگلومراسیون در دمای ۱۱۵۰درجه انجام گرفت احیا پذیری کلوخه ها در دماهای ۹۵۰ درجه و ۱۰۵۰درجه و ۱۱۵۰ درجه و زمانهای ۳۰، ۶۰ و ۹۰ دقیقه ارزیابی گردید. مقاومت مکانیکی کلوخه ها نیز با روش تامبلر تعیین شد درمورد چسب تالک مشاهده شد که با افزودن آن تا یک مقدار مشخص استحکام افزایش یافته و سپس دوباره افت می کند از طرف دیگر افزودن تالکهمواره موجب کاهش احیا پذیری می گردد.