سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید محمد خراشادی زاده – بیرجند – دانشگاه بیرجند – دانشکده علوم – گروه فیزیک
فرشته سبزی نژاد – گروه فیزیک دانشگاه بیرجند
علیرضا نیکنام – گروه فیزیک و مرکز تحقیقات لیزر-پلاسما دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در این پژوهش امکان شتاب ذرات غبار باردار توسط بیم یونی انرژی پایین در حضور میدان مغناطیسی بررسی شده است. با بدست آوردن معادله پاشندگی سیستم ، ماکزیمم آهنگ رشد ناپایداری ایجاد شده و اثر میدان مغناطیسی و پارامترهای پلاسما بر این ماکزیمم مورد مطالعه قرار گرفته است. این نتیجه حاصل شده است که بیم یونی انرژی پایین می تواند ذرات غبار را شتاب دهد.