سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی مهدی پور – دانشکده علوم پایه – دانشگاه گنبد کاووس

چکیده:

انتشار امواج سالیتونی الکترون صوتی در یک پلاسمای ابرگرم مغناطیسی شده بررسی شده است. به کمک مجموعه معدلات اساسی- شامل معادله پیوستگی ، معادله حرکت و معادله پواسون- و بکار بردن آنالیز اختلال کاهشی معادله غیرخطی کورته – وگ – ده وری (K-dV) برای این امواج سالیتونی تعیین شده است.مشاهده می شود هر دو نوع امواج سالیتونی دامنه مثبت و منفی در این پلاسما می توانند وجود داشته باشند و افزایش شدت میدان مغناطیسی امواج سالیتئنی را باریکتر می کند.