سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تخلیه های الکتریکی، پلاسما و مهندسی پلاسما

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید محمد خراشادی زاده – بیرجند – دانشگاه بیرجند – دانشکده علوم – گروه فیزیک
راحله مشیری – بیرجند – دانشگاه بیرجند – دانشکده علوم – گروه فیزیک

چکیده:

در این مقاله توان تابشی حاصل از یک ستون پلاسمایی سرد و چگال (چگالی الکترون ها از مرتبه (فرمول در متن اصلی مقاله)(با اعمال میدان نغناطیسی خارجی قوی (در حدود KG 10) و ضعیف (در حدود G 10 ) محاسبه شده و اثر این میدانهای مغناطیسی خارجی قوی و ضعیف بر توان تابشی در حد طول موجهای بلند (فرمول در متن اصلی مقاله) با مدهای متقارن محوری ۰ = l و غیر متقارن ۱ = l بررسی می گردد.