سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام فروزنده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین ایران

چکیده:

تاثیرات مخرب احتمالی مواجهه با میدان های الکتریک ی و مغناطیسی از اولین گزارش همه گ یرشناس ی در ۱۹۷۹ توجه محافل علمی را به خود جلب کرد و پس از آن بس یاری از پژوهش ها را به ثمر رسانید. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر میدان الکترومغناطیس دارای فرکانس بسی ار پایین ( ۵۰ هرتز) بر اکتساب اطلاعات(ی ادگیری) انجام شد . حیوانات آزمایشگاهی(موش) با روش اجتنابی غیرفعال پایین آمدن ازسکو ارزیابی شدند. به این منظور از دستگاه اجتنابی غیرفعال استفاده شد. نتایج نشان داد که قرارگرفتن در معرض میدان الکترومغناطیس ۸ میلی تسلا به مدت ۳۰ دقیقه، قبل از آنکه جانور در موقعیت اکتساب اطلاعات قرار گیرد، بر اکتسابی ا یادگیری مو شهای نر و ماده تاثیر مخرب دارد.