سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امین قلی زاده – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، استادیار گروه مهندسی عم
سعید جواهر زاده – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشجوی کارشناسی ارشد ع
حیدر مراد بیگی – دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده فنی و مهندسی، کارشناس ارشد عمران-

چکیده:

در ساختمان ها، انواع مختلف سازه ها برای مقاومت در برابر بارگذاری جانبی ممکن است مورد استفاده قرار گیرند. یکی از این موارد میانقاب ها هستند. یک میانقاب در واقع شامل سه مولفه: اسکلت سازه ای، پر کننده و سطح مشترک بین قاب و پر کننده است. پر کننده های برای پر کردن نواحی بین تیرها و ستون ها استفاده شده که نما یا دیوار برشی را ایجاد می کند و در رفتار سازه ساختمانی در ترکیب با قاب شرکت می کنند. با توجه به اینکه خرابی پیشرونده به عنوان یک پدیده مهم در حیطه سازه های مهندسی عمران در حال رشد است که به صورت خرابی تمام یا بخش وسیعی از یک سازه بر اثر شکست ایجاد شده در بخش کوچکی که توسط بارهای غیرعادی ایجاد می شود تعریف می شود. در این مقاله اثر وجود میانقاب روی خرابی پیشرونده در قاب های خمشی با استفاده از نرم افزار آلمان محدود مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی در اینجا استفاده از روشی برای کاهش این خرابی است.