سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین محب خواه – استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشکده مهندسی عمران و معماری،دانشگاه
ابوالقاسم ابراهیمی ورکانه – کارشناس ارشد مهندسی عمران_سازه،گروه مهندسی عمران،دانشکده مهندسی ع

چکیده:

دیوارهای پانل ساندویچی به عنوان دیوارهای پیرامونی و میانی درصنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرارمیگیرند بدون اینکه اثرسازه ای آنها مورد بررسی قرارگیرد اما طبق آزمایشهای اندک انجام شده توسط محققین پانلهای ساندویچی درقابهای فولادی همانندسایرمصالح می توانند اثرمیانقابی داشته باشند لذا توجه به اثراین نوع پانلها درافزایش ظرفیت و سختی کلی قاب ها و بررسی پارامترهای تاثیر گذار درآن ضروری می نماید دراین تحقیق رفتار پانلهای ساندویچی در اندرکنش با قابهای فولادی به روش اجزا محدود و توسط نرم افزار ABAQUS مورد بررسی قرارمی گیرد پس ازصحت سنجی مدل اجزا محدود میزان تاثیر پارامترهای مختلف مانندضخامت پوشش بتنی درصد آرماتور مش فولادی و اثربازشوها درعملکرد میانقابی پانلهای ساندویچی براورد می شود نتایج بدست آمده نشان میدهد که با افزایش ضخامت پوشش بتنی ظرفیت و سختی قاب افزایش می یابد ولی افزایش درصد آرماتور به علت شکست کنج پانل میانقاب و خرد شدن زودهنگام پوشش بتنی تاثیری دربهبود عملکرد آن ندارد.