مقاله اثر مکمل زعفران بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی طی یک جلسه فعالیت برون گرا در مردان فعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاهان دارویی از صفحه ۵۴ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: اثر مکمل زعفران بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی طی یک جلسه فعالیت برون گرا در مردان فعال
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس اکسیداتیو
مقاله زعفران
مقاله فعالیت برونگرا
مقاله CAT ،SOD ،MDA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ورمزیار مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: آذربایجانی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فعالیت بدنی و ورزش به علت افزایش روند اکسیداسیون سلولی موجب تولید رادیکال های آزاد و افزایش ROS (گونه های فعال اکسیژن) می شود که این پدیده در درازمدت تخریب بافتی را به همراه دارد. عدم تعادل بین تولید رادیکال های آزاد و سیستم دفاع آنتی اکسیدانی باعث ایجاد استرس اکسیداتیو می شود. به همین دلیل ورزشکاران و افراد فعال نیازمند مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی می باشند.
هدف: بر این اساس این مطالعه با هدف بررسی اثر مکمل زعفران بر آنزیم های آنتی اکسیدانی طی یک جلسه فعالیت برونگرا طراحی و اجرا شد.
روش بررسی: در یک کارآزمایی نیمه تجربی، ۲۱ مرد فعال به صورت هدفمند در دسترس به عنوان آزمودنی انتخاب و به طور تصادفی در ۳ گروه مکمل زعفران (۷ نفر)، گروه مکمل ویتامین C به عنوان کنترل مثبت (۷ نفر) و دارونما (۷ نفر) قرار گرفتند. آزمودنی ها به مدت ۱۴ روز ۱۰۰ میلی گرم زعفران، ۱۰۰ میلی گرم دارونما و ۱۰۰۰ میلی گرم ویتامین C را به شکل کپسول دریافت کردند. بعد از ۱۴ روز مکمل گیری، آزمودنی ها با شدت ۷۰ درصد حداکثر اکسیژن مصرفی روی تردمیل با شیب منفی ۱۰ درصد به مدت ۴۵ دقیقه دویدند. ۵ میلی لیتر خون قبل از دریافت مکمل، ۱۴ روز پس از دریافت مکمل، بلافاصله و ۶۰ دقیقه پس از فعالیت جهت ارزیابی مقادیر MDA، SOD و CAT جمع آوری شد.
نتایج: نتایج نشان داد مصرف مکمل زعفران باعث افزایش معنی داری فعالیت SOD شده، همچنین در گروه دارونما نسبت به دو گروه دیگر یک وهله فعالیت برونگرا افزایش برجسته در غلظت MDA را نشان داد، در حالی که در فعالیت آنزیم کاتالاز تغییر معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه پیشنهاد می شود مکمل گیری با زعفران قبل از انجام فعالیت های برونگرا یک اقدام پیشگیرانه برای کاهش بروز فشار اکسیداتیو ناشی از فعالیت می باشد.